Administrative Setup

Prisons Department with Headquarters at Panchkula is headed by Sh. K. Selvaraj, IPS, Director General of Prisons Haryana, Sh. Y Puran Kumar, IPS, D.I.G. Prisons, Sh. Jagjit Singh, I.G. Prisons, Dr. Harish kumar Addl. I.G. Prisons. There are 19 Jails in the State of Haryana which includes 3 Central Jails (Ambala, Hisar-1 & Hisar-2) and 16 District Jails (Rohtak, Gurgaon, Bhiwani, Narnaul, Sirsa, Sonepat, Jind, Kurukshetra, Karnal, Rewari, Yamunanagar, Faridabad, Palwal, Panipat, Kaithal & Jhajjar). The details of various Superintendent Jails is given below –

S.No. Name of Jail Name of Superintendent Jail Date of Present Posting (Home District)
1. CJ Ambala Sh. Lakhbir Singh 16.12.2017 (Sirsa)
2. CJ-I Hisar Sh. Shamsher Singh Dahiya 13.05.2016 (Sirsa)
3. CJ-II Hisar Sh. Sanjeev Patar 30.12.2017
4. DJ Bhiwani Sh. Satyawan 19.12.2017 (Kaithal)
5. DJ Faridabad Sh. Deepak Sharma 14.07.2018 (Rohtak)
6. DJ Gurgaon Sh Jai Kishan Chillar 18.12.2017 (Jhajjar)
7. DJ Jhajjar Sh. Daya Nand 02.05.2017 (Bhiwani)
8. DJ Jind Sh. Harinder Singh 02.05.2017 (Bhiwani)
9. DJ Kaithal Sh. Sukh Ram Bishnoi 18.12.2017 (Hisar)
10. DJ Karnal Sh. Sher Singh 03.12.2014 (Panchkula)
11. DJ Kurukshetra Dr. Sanjay Singh 19.12.2017 (Bhiwani)
12. DJ Narnaul Sh. Deepak Sharma 18.12.2017 (Rohtak)
13. DJ Palwal Vacant -------
14. DJ Panipat Sh. Som Nath Jagat 30.12.2017 (Panchkula)
15. DJ Rewari Sh. Surinder Dalal 28.02.2017 (Rohtak)
16. DJ Rohtak Sh. Sunil Sangwan 02.05.2017 (Bhiwani)
17. DJ Sirsa Sh. Amit Bhadhu 18.10.2016 (Rajasthan)
18. DJ Sonepat Sh. Satvinder Godara 18.12.2017 
19. DJ Yamuna Nagar Sh. Rattan Singh 18.12.2017 (Jind)
20. JTS Karnal Sh. Atma Ram Bishnoi 19.12.2017 (Hisar)