Haryana Prisons

Sh. Jagjit Singh, IG

Dr. Harish Kumar

Sh. Shamsher Dahiya

Dr. Sanjay Singh

Sh. Sunil Sangwan

Sh. Harinder Singh

Sh. Jai Kishan Chhilar

Sh. Atma Ram

Sh. Rattan Singh

Sh. Kulbir Singh

Sh. Sukh Ram

Sh. Sher Singh

Sh. Anil Kumar

Sh. Raj Kumar Sharma

Sh. Surender Dalal

Sh. Deepak Sharma

Sh. Som Nath

Sh. Satvinder Kumar

Sh. Lakhbir Singh

Sh. Daya Nand Mandola

Sh. Amit Badhu

Sh. Satyawan